JAPAN LIVE YELL project
JAPAN LIVE YELL project
PHOTO BOOK「地域のライブがおもしろい」06 島根 の撮影を担当しました。
Client:「JAPAN LIVE YELL project」事務局(公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会)
Grant:文化庁
Producer:Kawashima Kaoru(Geidankyo)
Assistant producer:Shibata Satoko(Geidankyo),Kato Nanaho(Geidankyo)
Creative director:Nishimura Tsuyoshi(I&S BBDO)
Editor:Kato Toshiaki(GTO),Wada Tomoko(GTO)
Art director:Shinmura Noriko(garden)
Designer:Niwano Kosuke(garden)

2023
JAPAN LIVE YELL project
JAPAN LIVE YELL project
PHOTO BOOK「地域のライブがおもしろい」06 島根 の撮影を担当しました。
Client:「JAPAN LIVE YELL project」事務局(公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会)
Grant:文化庁
Producer:Kawashima Kaoru(Geidankyo)
Assistant producer:Shibata Satoko(Geidankyo),Kato Nanaho(Geidankyo)
Creative director:Nishimura Tsuyoshi(I&S BBDO)
Editor:Kato Toshiaki(GTO),Wada Tomoko(GTO)
Art director:Shinmura Noriko(garden)
Designer:Niwano Kosuke(garden)

2023